Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

be-beautiful
be-beautiful
Reposted frompeper peper viaviolethill violethill
be-beautiful
8267 c000 500
be-beautiful
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viamiamor miamor
be-beautiful
0136 810f
Reposted fromlittlefool littlefool vianie-zwykla nie-zwykla
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina vianie-zwykla nie-zwykla
be-beautiful
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
be-beautiful
4519 fb55 500
Reposted frombane88 bane88 viaviolethill violethill
be-beautiful
"Powinniśmy szukać tego, co niezwykłe i zadziwiające (...), być może jest to jedyne co możemy zrobić, by przeciwstawić się uprzykrzonej nudzie tego świata. (...) Ale tego co niezwykłe i zadziwiające powinniśmy szukać w świecie, nie w sobie. Analizowanie własnego wnętrza, długie i usilne rozmyślanie nad sobą, unieszczęśliwia."
— Orhan Pamuk - "Biały zamek"
be-beautiful
7904 cb5e
Reposted fromretaliate retaliate viaviolethill violethill
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
be-beautiful
9054 0db1 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viatruesoup truesoup
be-beautiful
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viatruesoup truesoup
be-beautiful
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viablueberryeyes blueberryeyes
be-beautiful
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viablueberryeyes blueberryeyes
be-beautiful
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viablueberryeyes blueberryeyes

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

be-beautiful
be-beautiful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...